Home

GEBRUIK MAKEN VAN TALENTEN

Staan voor wat je doet, niet gehinderd door eigen belemmeringen.

EFFECTIEF EN GEÏNSPIREERD WERKEN

Hoe zou het zijn als uw mensen nog meer initiatief tonen en resultaatgerichter te werk gaan?

VERSTERKEN VAN COMPETENTIES

Heeft uw team behoefte aan het versterken van een aantal specifieke competenties en talenten? Of bent u als medewerker op zoek naar ondersteuning in het succesvol uitvoeren van uw taken?

Marieke van Tellingen traint en coacht….

Met betrokkenheid, zorgvuldigheid en ervaring begeleid, train en coach ik medewerkers op het gebied van talentontwikkeling. Ik kan mensen in beweging krijgen, ook daar waar de omgeving continu in verandering is. Mensen gaan hun eigen rol pakken en ontwikkelen zich optimaal ten behoeve van het succes van uw organisatie.

Wat zijn uw specifieke talenten en kwaliteiten? Hoe verhouden deze zich tot de eisen die vanuit de organisatie en de omgeving worden gesteld? Hoe kunt u uw eigen rol innemen met meer plezier, flexibiliteit en eigenheid en succesvol zijn in uw taak?

Mijn begeleiding helpt mensen om zich vanuit hun eigen kracht te verbinden met de organisatiedoelen, open en verantwoordelijk in gesprek te gaan met derden en met meer voldoening de eigen functie uit te voeren.

Op het snijvlak van organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling

Ik werk op het snijvlak van organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling voor zowel teams, medezeggenschapsorganen als individuele medewerkers en leidinggevenden. Om tot duurzame resultaten te komen maak ik gebruik van een combinatie van training, coaching en intervisie. Op basis van uw specifieke ondersteuningsvraag wordt met deze ingrediënten een leertraject op maat voorgesteld.

Klik hier voor aanbod voor gemeenten in verandering.