Medezeggenschap

                                                     ” Als je een schip wilt bouwen
                                                       moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen
                                                       je moet niet het werk verdelen en orders geven
                                                      Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen
                                                      naar de eindeloze zee”

MAATWERKTRAININGEN – COMPETENTIEONTWIKKELING – MEDEWERKERSBETROKKENHEID

Goede medezeggenschap is medezeggenschap die gebaseerd is op medewerkersbetrokkenheid. Hoe de OR dit vorm geeft is afhankelijk van de eigen situatie. En of het lukt is mede afhankelijk van het samenspel van de gekozen OR-leden.

Als trainer/coach en adviseur van ondernemingsraden ondersteun ik u om als krachtig team tot zichtbare resultaten te komen. Ik help u om te komen tot:

  • een team waarvan de individuele leden hun betrokkenheid bij de organisatie en hun talenten maximaal inzetten
  • een team dat ieders eigen(aardig)heden weet in te zetten voor een gemeenschappelijke doel
  • een team dat een gedeeld beeld heeft over wat daadwerkelijk van belang is in de organisatie en strategieën ter beschikking heeft om daarin resultaat te behalen
  • een team dat weet wat er leeft bij de achterban en vanuit zijn een eigen rol effectief weet te communiceren met de bestuurder en anderen
  • een team dat beschikt over de nodige kennis ten aanzien van rechten, bevoegdheden en diverse inhoudelijke thema’s als ziekteverzuim, integriteit, organisatieverandering, etc.

Ik denk graag met u mee als het gaat om:

  • Competentieontwikkeling van de OR-(leden) ook in relatie tot de eigen loopbaan
  • Realiseren van medewerkersbetrokkenheid in brede zin
  • Opnieuw inrichten van de medezeggenschap

Ben of mail mij gerust voor een nadere kennismaking en vrijblijvende offerte.

Lees over resultaten van mijn werk: