Aanpak

In samenspraak met u breng ik de problemen en de gewenste ontwikkelrichting in kaart. Op basis hiervan doe ik een voorstel voor een leertraject. Dat kan bestaan uit training, advies, intervisie, individuele coaching of een combinatie daarvan.

De begeleiding sluit aan bij de dagelijkse praktijk waarin u werkt. Uitgangspunt is dat mensen na het traject met eigen verantwoordelijkheid en geïnspireerd hun ontwikkeling in de hand hebben en houden.

U kunt van mij een scherp luisterend oor, analytisch denken en respectvolle confrontatie verwachten. Verbindend naar mens en organisatie.

 

“Mensen zien is bijzonder, mensen in beweging krijgen is uitzonderlijk”

(uitspraak deelnemer leergang competentieontwikkeling)