Gemeenten in verandering

Leertraject voor ambtenaren:

De regiegemeente en ik

 • Wilt u graag effectieve en geïnspireerde medewerkers?
 • Zijn vanwege andere omgevingseisen nieuwe competenties nodig?
 • Hoe zou het zijn als uw medewerkers nog meer initiatief tonen en resultaatgerichter te werk gaan?
 • Wilt u ondernemende leidinggevenden die dit veranderingsproces goed aansturen?

 

In samenwerking met Rianne Matze ondersteun ik de groei van medewerkers in noodzakelijke competenties. Binnen onze leertrajecten staan durf, initiatief, zelfinzicht, resultaatgerichtheid, ondernemerschap, klantgerichtheid en samenwerking centraal. Succesfactoren voor gemeentelijke organisaties.

Resultaat van het leertraject: medewerkers en leidinggevenden…

 • Groeien in noodzakelijke competenties
 • Nemen verantwoordelijkheid voor hun rol in het grotere geheel
 • Kunnen helder communiceren en feedback geven richting andere partijen
 • Hebben meer zicht op hun kwaliteiten en valkuilen en leveren daarmee een wezenlijke bijdrage aan het succesvol functioneren van de gemeente

Hieronder leest u meer over wat huidige ontwikkelingen vragen van medewerkers en leidinggevenden om succesvol te zijn als gemeente en krijgt u een beeld van onze aanpak.

Een veranderende rol: de regiegemeente

De rol van gemeenten in de samenleving verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderde regelgeving, decentralisaties en bezuinigingen zorgen er voor dat gemeenten steeds vaker kiezen voor een regierol. In die rol blijft de gemeente verantwoordelijk voor het beleid, maar besteedt steeds meer taken uit aan actoren uit de lokale samenleving.

Voor gemeenten wordt het dan ook steeds belangrijker kwaliteit op afstand te bewaken op basis van heldere resultaatafspraken. Ook zijn veel gemeenten gestart met Het Nieuwe Werken. Al deze ontwikkelingen vereisen nieuw

gedrag en een andere houding van uw medewerkers en leidinggevenden. Samenwerken met externe en interne partijen wordt een cruciale succesfactor en steeds scherper komt de burger centraal te staan.

Een uitdaging voor medewerkers en leidinggevenden

Weten uw medewerkers wat er van ze wordt verwacht in hun nieuwe rol? Weten ze welke schakel ze zijn in het geheel? Zijn ze bevoegd en in staat om daarin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen? Kennen ze hun eigen competenties en valkuilen?

Op het moment dat medewerkers hierin met zelfkennis en vertrouwen kunnen acteren en in staat zijn om dit kenbaar te maken aan hun leidinggevende en de ondersteuning te vragen die ze hierbij nodig hebben, vormen ze een krachtige succesfactor voor uw organisatie. Belangrijke competenties zijn:

 • Durf
 • Initiatief
 • Zelfontwikkeling
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerking 

Van leidinggevenden binnen de gemeente vraagt het succesvol vormgeven aan de regierol van gemeenten om ‘persoonlijk leiderschap’, zeker in een context van het nieuwe werken. Een leidinggevende die zicht heeft op eigen kwaliteiten en talenten en weet hoe hij/zij deze optimaal kan inzetten ten behoeve van de veranderende organisatie, kan effectief medewerkers begeleiden in een nieuwe rol. Belangrijke thema’s die een leidinggevende tegenkomt zijn vertrouwen en loslaten. Belangrijke competenties zijn:

 • Zelfinzicht
 • Individueel en groepsgericht-leiderschap
 • Ondernemerschap

Persoonlijk leertraject ‘De regiegemeente en ik’

Graag begeleiden wij uw medewerkers en leidinggevenden in het vinden van een effectief antwoord op de veranderde vragen vanuit de omgeving en de organisatie. Wij werken met leertrajecten op maat voor duurzame resultaten die verankerd zijn in het gedrag. We gebruiken daarbij een combinatie van training, coaching en intervisie. Tijdens het leertraject staan het ontwikkelen en versterken van één of meer competenties centraal.

Hoe gaan we te werk? We stemmen met u de gewenste competentieontwikkeling af. In individuele gesprekken met deelnemers vragen wij hen persoonlijke leerdoelen te formuleren gekoppeld aan de competentieontwikkeling zoals de gemeente die voor ogen heeft. Op basis hiervan doen wij een voorstel voor een leertraject, waarbij een combinatie wordt gemaakt van groepsgerichte competentieontwikkeling in trainingsbijeenkomsten en individuele coaching. Om de competentieontwikkeling maximaal aan te laten sluiten bij de praktijk wordt gewerkt met begeleide intervisiebijeenkomsten en praktijkopdrachten. De deelnemers worden toegerust om na de begeleide fase de intervisiebijeenkomsten zelfstandig voort te zetten.

De trainers

Marieke van Tellingen en Rianne Matze werken samen op het gebied van duurzaam ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden in veranderingssituaties. We ondersteunen bij gedragsveranderingen die nu én op lange termijn doorwerken.

Rianne Matze

Enthousiaste, betrokken en doelgerichte coach/trainer. Begeleidt mensen in loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en veranderingsprocessen. Weet hierbij snel door te dringen tot de ‘kern’ en biedt rust, ruimte en creatieve werkvormen om bestaande patronen te doorbreken. In beweging komen staat centraal. Heeft vanuit HR-en managementachtergrond ruime ervaring met competentie- en performancemanagement en is daarmee een waardevolle gesprekspartner voor uw organisatie. Opdrachtgevers in (semi)publieke en private sector.

Download hier de folder